Wydziały

Struktura Organizacyjna KM PSP

struktura kmpsp

 

 

Wydział Organizacyjno – Kadrowy

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy

Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Wydział Finansów

Wydział Kwatermistrzowski

Wydział Techniczny